Cíl a vize

Zastáváme názor, že každý servis musí být orientován nikoliv na svoji prezentovanou úspěšnost, ale na samotného zákazníka a jeho zisk. Pro nás je každý zákazník partnerem a nikoliv pouze nosičem plateb bez ohledu na to, zda mu vůbec nabídneme profitující službu. V maximální možné míře se koncentrujeme na to, aby všichni naši klienti mohli dosahovat stejné úrovně zhodnocení, jaká bude naším webem podávána. Naše krédo zní: „naše zhodnocení = Vaše zhodnocení“. Jinými slovy bojujeme za to, aby všem zákazníkům byla nabídnuta stejná možnost k dosažení webem prezentované bilance. Nikoliv tedy pouhému zlomku z Vás dopomoci k lepším výsledkům pouze na úkor draze vykompenzované výrazně horší bilance ostatních.

Naše vize se opírá o reálné posouzení možností investování na trhu kurzových sázek. Respektujeme zákony matematiky a pravděpodobnosti. Neuslyšíte tedy od nás, co se dosahované úspěšnosti týká, žádné megalomanské představy. Z dlouhodobých zkušeností dokážeme odhadnout reálné možnosti, a proto Vás nechceme uchlácholit nedosažitelnými hodnotami zhodnocení vložených prostředků. Námi očekávaná žádoucí představa budoucí úrovně ziskovosti představuje oscilaci okolo hodnoty plus 7% jakožto návratnost z částky vložených prostředků. Sázkařskou terminologií se jedná o dosažení úrovně hodnoty ROI nebo YIELD +7%. Dlouhodobě v řádech několika roků dokážeme zhodnocovat nad úrovní výkonnosti peněžního trhu.    

Každého, kdo si tyto řádky přečetl, jistě napadá jedna prostá otázka -" jak toho chceme dosáhnout?"

Jediným možným způsobem, který výše zmíněné řádky nepopře, ale naopak podpoří, je z naší strany zajištění stejné výše kurzu pro všechny klienty. Toho lze úspěšně docílit pouze s notnou dávkou mixu složeného z naší odbornosti, ohleduplnosti Vůči Vám, klientům, a fundovanosti při načasování okamžiku distribuce každého jednotlivého tipu směrem k Vám. Je pro nás absolutně nepřípustné, abychom doporučovali tip s vědomím předem téměř jistého propadu kurzu. Ano, pohyb kurzů na trhu nelze nikdy s absolutní jistotou odhadovat, nicméně na základě zkušeností a výše zmiňovaných vlastností a dovedností lze úspěšně předvídat a rizika eliminovat. Nikdy od nás neuslyšíte žádný výmluvný argument ve stylu „kurzy vždy budou padat“. My jsme tady pro Vás, nikoliv abychom Vás vědomě obelhávali.

Opět se nabízí otázka - "Jak tohle všechno zmiňovné převést do praxe?"

Zkušenosti z této investiční činnosti nám dovolují rozlišovat situace. Každá soutěž má různé maximální částky, které lze vsadit, aniž by došlo ke kurzovému poklesu. Před rozesláním každého tipu vždy posoudíme reálné možnosti, a tak i ověříme splnění nároků odpovídajících potřebám nás všech. Dlouhodobě se nám u toho vyplácí orientace na strategii doručování tipů v den jejich konání.